חשיבות המיחזור

נושא הפסולת האלקטרונית מעורר דאגה גוברת בשנים האחרונות ברחבי העולם כולו.
דאגה זו נובעת הן מכמויות הפסולת האלקטרונית הגדלות בהתמדה, והן מההכרה בגודל הסיכון הסביבתי והבריאותי הגלום בטיפול לקוי בפסולת זו.
פסולת זו המכילה, בין היתר, חומרים מסוכנים, הנזרקת לאשפה ומוטמנת, עלולה להגיע למי התהום ולזהמם, ותורמת לפליטת גזי חממה ולמשבר האקלים של כדור הארץ.
מתכות כבדות, ביניהן כספית, קדמיום, כרום, אבץ ועופרת המצויים בפסולת אלקטרונית עלולים להיפלט לסביבה ולגרום לזיהום הקרקע ומי התהום.

על פי מחקר שנערך בארה"ב, הפסולת האלקטרונית אמנם מהווה אחוז בודד מכלל הפסולת הביתית אך היא מהווה כ- 70% מהתכולה הרעילה שבפסולת הביתית !

מיחזור פסולת אלקטרונית

משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ-130,000 טון בשנה, והוא הולך וגדל מדי שנה, בשיעור גבוה יותר מהגידול הכולל בכמות הפסולת הביתית בישראל.

מיחזור פסולת אלקטרונית חשוב ולו יתרונות סביבתיים מובהקים – מניעת מפגעים סביבתיים, צמצום ההטמנה וזיהום הקרקע וסיוע במאבק בהתחממות הגלובלית.

בנוסף, לפעילות המיחזור והשבת המתכות למעגל הייצור חשיבות גבוהה בשל הצמצום הניכר בעתודות המינראליים המשמשים את תעשיית האלקטרוניקה והנזק הסביבתי הגדול הכרוך בכרייתם מתחת לפני הקרקע.
העיקרון המרכזי המנחה את מדיניות הרגולטורים בשווקים השונים הינה להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

חשיבות המיחזור
דילוג לתוכן