פסולת אלקטרונית כפר סבא

פסולת אלקטרונית כפר סבא מכילה ציוד אלקטרוני וחשמלי שאין בו שימוש יותר. כל ציוד או מוצר שפועל על מתח חשמלי נכנס תחת הקטגוריה של פסולת אלקטרונית ושימוש לא נכון בפסולת כזו, עלול להיות מסוכן לבריאותו של הציבור. זאת בשל היותו מכיל חומרים רעילים שבפריקתם עלולים לגרום לזיהום הסביבה ולהפוך למטרד תברואתי של ממש. בישראל, בכל שנה, מיוצרת כמות גבוהה מאוד של פסולת אלקטרונית כר סבא רעילה ומזיקה שגורמת למחלות שונות במערכות הנשימה והעצבים.

חוק פסולת אלקטרונית כפר סבא

כדי למנוע את הפגיעה בסביבה ובאדם, בשנת 2012 נחקק חוק עבור טיפול סביבתי נכון בנושא פסולת אלקטרונית כפר סבא. האחריות היא על היבואנים ועל היצרנים והם מחויבים לטפל במוצרי החשמל ובציוד האלקטרוני אשר הצרכנים משליכים לאחר השימוש. זאת באמצעות פנייה לגוף כלשהו אשר מורשה לטפל בפסולת האלקטרונית.

לפי החוק, החל גם על הרשויות המקומיות ועל המשווקים, יש לטפל בפסולת האלקטרונית בצורה הנכונה לו תוך הפרדתו מהפסולת הרגילה, פינויו ובהתאם לנדרש, מחזורו או הטמנתו בשטחים הראויים לכך.

התהליך מתחיל ברשויות המקומיות שהן אוסרות את השלכת הציוד האלקטרוני בשטחים שאינם מיועדים לכך, הן גם אחראיות על איסוף הפסולת והעברתה לגופים מורשים שמפעילים מרכזים של איסוף פסולת ומטפלים בה בצורה הראויה. לאחר שמתבצע פינוי ואיסוף הפסולת על-ידי הגופים שמורשים לכך, היא נקלטת במפעל האיסוף שם מתבצעת הפרדה ומיון הפסולת לפי סוגים. ציוד אשר אפשר למחזר ולהשתמש בו נוסף עובר לתהליך פירוק החומרים בהם וציוד אשר אינו שמיש לחלוטין מועבר להשמדה.

השמירה על איכות הסביבה

מחזור הפסולת האלקטרונית או רכיבים ממנה מצמצם את כמותה ולכך חשיבות רבה במניעת פגעי הסביבה, זיהום השטח, מניעת מחלות בקרב הציבור וסיוע למאבק בנושא ההתחממות הגלובלית השפעותיה. ישנו ניסיון רב להפוך את הפסולת האלקטרונית ממטרד למשאב בעל יתרונות רבים.


מחזור פסולת אלקטרונית כפר סבא מצריך ידע וניסיון רב בתחום וחברות רבות נותנות שירותי מחזור לציוד אלקטרוני עבור ארגונים ועסקים גדולים. הצטרפו למאבק לעולם ירוק יותר ופנו אלינו לפינוי הפסולת המזיקה והמסוכנת שברשותכם.

מוזמנים לקרוא בנוסף:

דילוג לתוכן