איסוף פסולת אלקטרונית ואיכות הסביבה

איסוף פסולת אלקטרונית בדרך קלה

חוק איסוף פסולת אלקטרונית נכנס לתוקפו במרץ 2014. בשנת 2020 לא ניתן יהיה יותר להטמין פסולת אלקטרונית שאיננה פסולת כתוצאה ממחזור. מדינת ישראל רוצה להשוות את עצמה למדינות האיחוד האירופאי, שם כמות הפסולת העוברת למחזור היא כמו הכמות שמדינת ישראל מטמינה.

מזה שנים דנה הקהילה המדעית בגורמים להתחממות של כדור הארץ ופגיעה בשכבת האוזון, המונעת ממנה לסנן את קרני ה-UV של השמש. קרניים אלה מסוכנות מאוד לבני האדם ולחי ולצומח על פני כדור הארץ.

אחד הטיעונים המבוססים הוא, שהמשך הפקת אנרגיה בכמויות המופקות היום, גורם לאפקט של גזי החממה, הנפלטים לאוויר ופוגעים בשכבת האוזון. ההתחממות הזו מפחידה מאוד את העוסקים בתחום האנרגיה האלקטרו-מגנטית והשפעותיה על כדור הארץ. הם צופים כי תהיה עלייה בלתי צפויה של פני הים, צפויים אירועי מזג אוויר שיכולים להשמיד או לשנות את התוצרת החקלאית בעולם. יהיו הוריקנים, שיטפונות, הכחדת מינים ביולוגיים ועוד.

דבר אחד ברור: ההתחממות העולמית חייבת להיעצר ולמשל, חוק איסוף פסולת אלקטרונית אמור למנוע את פליטת גזי החממה של רכיבים וחומרים רעילים במטמנות הפסולת.

ממה מורכבת פסולת אלקטרונית?

פסולת אלקטרונית מורכבת ממכשירים או ציוד הפועלים על שדה אלקטרו מגנטי או זרם חשמלי, או ציוד המיועד לייצור מדידה או העברה של זרם או שדה אלקטרו מגנטי.

מיחזור אלקטרוניקה לעסקים מכיל כל מיני סוגי ציוד ומכשירים. כ-50% ממנה הם פלדה וברזל, 20% הנם מפלסטיק וכ-10% הם שאר המתכות שבשימוש ועוד 3% של מעגלים מודפסים. הרכב מגוון זה מחייב הפרדה מוחלטת גם בתוך משפחת הציוד והמכשירים האלקטרוניים, כי בכל משפחה שלהם יש חומרים ורכיבים אחרים.

הרעיון המרכזי הוא לנצל חלק מהחומרים והרכיבים למחזור, ובכך למזער את הייצור שיוצר את אפקט גזי החממה. מחזור גם שואב פחות אנרגיה מייצור.

ההתייחסות כוללת איסור הטמנה למשל של מצברים וסוללות, המפרישים חומרים רעילים העלולים, אם יוטמנו באתרי הטמנה, לשחרר חומרים רעילים לתוך הקרקע, לזהם אותה וגם את מי התהום.

איסוף פסולת אלקטרונית

איסוף פסולת אלקטרונית בחברת שורו

חוק איסוף פסולת אלקטרונית והסביבה

במדינות העולם השלישי יש לומר, בגלל ההיבט הכלכלי, יש התייחסות הרבה יותר פרטנית וחכמה לכל הנושא של פירוק ומחזור פסולת אלקטרונית, גם אם אין חוק איסוף פסולת אלקטרונית, וזה נעשה ביוזמת יזמים מסיבה כלכלית.

בישראל יש מדי שנה כ-130 טון של פסולת אלקטרונית, כאשר כמות זו הולכת וגדלה מדי שנה הרבה יותר משיעור גידול הפסולת המוצקה.

דו"ח של האו"ם על מצב האקלים בעולם העלה כי הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ עלתה ב-0.74 מעליות צלזיוס, בעיקר בגלל דינמיקה של בני אדם. ההתחממות נובעת מעלייה של ריכוז גזי חממה והיא מדאיגה מאוד מומחים בתחום האקלים.

איסוף פסולת אלקטרונית ימנע את הטמנתה באזורי הטמנה, יחסוך אנרגיה וכסף ביצור תוך ניצול חומרי גלם ממוחזרים, ויקטין במידת האפשר את אפקט גזי החממה.

צרו קשר
close slider

[recaptcha]